Pedagogicko - psychologické poradenství v ZŠ Praha 5 - Řeporyje

Základní škola Praha 5 – Řeporyje poskytuje poradenské a  konzultační služby pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.

Za poskytování poradenských služeb na škole zodpovídá ředitel školy a jím pověření pracovníci.

Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče.

 

Poradenství poskytované v ZŠ Řeporyje:

 

  1. A) poradenští pracovníci školy

výchovný a kariérní poradce (řešení problémů vzdělávacího charakteru, primární prevence školní neúspěšnosti, integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, karierové poradenství)

školní metodik prevence (koordinace preventivních aktivit, prevence rizikového chování, prevence závislostí, péče o žáky s poruchami chování)

 

  1. B) pracovníci, kteří se podílejí na poradenských službách, a vytvářejí konzultační tým pro poskytování služeb ve škole

třídní učitel

asistent pedagoga (po doporučení z PPP)

případně další pedagogové, zejména učitelé výchov

 

Metodik prevence:

Mgr. Lucie Wilczková, wilczkova@zs-reporyje.cz, osobní konzultace podle potřeby po předcházející domluvě

Výchovná poradkyně pro 1. stupeň:

Mgr. Renata Šantorová, santorova@zs-reporyje.cz, osobní konzultace podle potřeby po předcházející domluvě

Výchovná poradkyně pro 2. stupeň a poradkyně pro volbu povolání:

PhDr.Jana Zborovjanová, zborovjanova@zs-reporyje.cz,  osobní konzultace podle potřeby po předcházející domluvě

Spádová pedagogicko – psychologická poradna:

Kuncova 1580/1
Praha 5 – Stodůlky, 155 00

Kontakty: +420 251 611 803, +420 251 613 572, oppp5@volny.cz

 

Kontakty pro případ krizové situace:

 

Linka bezpečí

Tel.: 116 111
E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz
Web: www.linkabezpeci.cz

 

Dětské krizové centrum:

NONSTOP Linka důvěry

pevná linka: 241 484 149
mobil: 777 715 215
rizika kyberprostoru: 778 510 510
e-mail: problem@ditekrize.cz