Uzavření školy pro všechny žáky

Publikováno: 27.2.2021 Autor(ka): Michala Lebedová Kránerová

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření: 

ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST:

  • žáků 1. a 2. ročníků základní školy
  • žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona

Všichni žáci ZŠ Praha 5 - Řeporyje mají od 1. března 2021 povinnou distanční výuku.

Při distanční výuce učitelé s žáky komunikují prostřednictvím systému EŽK (dm software) a MS Teams, kam se žáci přihlašují výhradně svými školními e-maily.

Distanční výuka je dle nařízení Vlády ČR povinná. Účast se bude zaznamenávat do třídní knihy.

Žáka je v případě absence potřeba řádně omluvit přes EŽK.

 

Obědy budou všem strávníkům automaticky odhlášeny (školní jídelna nevaří).

 

OŠETŘOVNÉ: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení

 

https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna

Tagy

Uzavření škol