Rotační výuka od 12. 4. 2021 na 1. stupni

Rotační výuka od 12. 4. 2021 na 1. stupni

Publikováno: 8.4.2021 Autor(ka): Michala Lebedová Kránerová

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021 žákům 1. stupně ZŠ a žákům základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Ranní družina není v provozu, odpolední družina je do 16.30. Vyzvedávání žáků po obědě ze školní družiny je od 12.30 do 13.15.

Na 1. stupni půjde o rotační výuku. Třídy  jsme se snažili rozdělit s ohledem na sourozence.

Od 12. 4. 2021 (lichý týden) přijdou do školy tyto třídy: 1. A, 2.B, 3.A, 4.A, 5.B

Od 19. 4. 2021 (sudý týden) přijdou do školy tyto třídy: 1. C, 1.B, 2.A, 3.B, 4.B, 5.A

V týdnu, kdy žáci ve škole nebudou, bude probíhat distanční výuka.

Vstupy do školy budou následovné:

1. ročník 7.40 – zadní vchod do tělocvičny

2. ročník 7.50 – hlavní vchod

3. ročník 7.40 – hlavní vchod

4. ročník 7. 45 – malý nový pavilon

5. ročník 7. 45 – bílé dveře

9.B – 7.20 – bílé dveře

V areálu základní školy se prosím řiďte vyznačenými ukazateli.

Testování

Školám a školským zařízením je uložena povinnost testovat žáky dvakrát  týdně neinvazivními antigenními testy (LEPA) na zjištění přítomnosti viru  SARS-CoV-2.  Testování bude provedeno ve škole samoodběrem dvakrát týdně v pondělí a ve čtvrtek. Jedná se o neinvazivní proces, kdy nedochází k zásahu do tělesné integrity osoby. Testování může probíhat i jiný první den osobní přítomnosti žáka ve škole. Jak probíhá samotné testování se můžete podívat na instruktážním videu MŠMT ZDE

Pokud se žák odmítne testovat, není jeho osobní přítomnost ve škole možná. Škola bude jeho absenci evidovat jako omluvenou a nemá povinnost žákovi zajistit distanční způsob vzdělávání.

Testování bude probíhat ve školních třídách podle pokynů dohlížejících proškolených osob po zhlédnutí instruktážního videa. Všichni zaměstnanci školy budou testování již před vstupem žáků do budovy školy. Pokud bude žák pozitivně testován, škola vyzve zákonné zástupce, aby si žáka vyzvedli.

Přítomnost rodičů u testování mladších žáků (1. -3. třída) je podle manuálu MŠMT umožněna, ale vzhledem k prostorovým možnostem školy rodiče žádáme o její zvážení. Větší množství třetích osob ve škole by mohlo naopak situaci zkomplikovat. Děti v doprovodu rodiče by musely být testovány odděleně v jiných prostorách. V případě, že se rozhodnete doprovázet žáka na testování, prosím počítejte s delší čekací dobou.

 Během pobytu ve škole jsou všichni žáci i zaměstnanci školy povinni mít zakryté dýchací cesty zdravotnickou rouškou nebo respirátorem.

Do školy nesmí chodit osoby, které vykazují známky akutního onemocnění.

Informace ohledně stravování naleznete ZDE

 

Informace k provozu škol od 12. dubna 2021, MŠMT ČR (msmt.cz)

 

testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf (edu.cz)

testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf (edu.cz)

Tagy

1. stupeň - Rotační výuka