Přijímací řízení 2021/2022

Publikováno: 19.9.2021 Autor(ka): Michala Lebedová Kránerová

 

Vážení rodiče, zde naleznete základní informace pro přijímací řízení pro školní rok 2021/2022.

Každý žák má právo podat si v  prvním kole přijímacího řízení přihlášku na 2 školy. Přihlášky na obory bez talentové zkoušky se podávají v únoru 2022, poslední termín odevzdání přihlášek je do 1.3.2022. Střední škola vám následně zašle registraci vaší přihlášky s registračním číslem, které si pečlivě uschovejte pro pozdější přijímací řízení. Školy nezasílají informaci o přijetí písemně! 

V případě zájmu o studium u oborů s předepsanou talentovou zkouškou (TZ) je termín podání přihlášky už do konce listopadu 2021

Kritéria pro přijetí na školu stanovuje ředitel dané školy. Pro maturitní obory je povinná přijímací zkouška z češtiny a matematiky, střední škola má právo stanovit i předměty jiné v rámci tzv. školní přijímací zkoušky. Podmínky přijímacího řízení musí každá střední škola zveřejnit nejpozději do konce ledna 2022.

Přihlášku vám na požádání vystaví naše škola (prosím o zaslání škol a oborů na e-mail (zborovjanova@zs-reporyje.cz).  Každá přihláška musí být potvrzena ředitelkou školy, v případě, že to škola vyžaduje, taky lékařem, a podepsaná žákem a zákonným zástupcem.  Pořadí škol na přihlášce je libovolné, ale je důležité, aby obě školy byly na přihláškách uvedeny ve stejném pořadí, podle toho se určuje den konání PS.

Termíny přijímacích zkoušek stanovili Ministerstvo školství následovně:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia: 

  1. termín: úterý 12. dubna 2022 2. termín: středa 13. dubna 2022  Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
  2. termín: úterý 19. dubna 2022                                           2. termín: středa 20. dubna 2022 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

  1. termín: úterý 10. května 2022                                          2. termín: středa 11. května 2022 

Uchazeč, který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, koná zkoušku v náhradním termínu. 

Termín školní přijímací zkoušky stanovuje škola sama.

Po doručení informace o nepřijetí na SŠ je možné do 3 dnů podat písemné odvolání.

Po doručení rozhodnutí o přijetí na školu rodiče žáka musí potvrdit svůj zájem o studium na dané škole odevzdáním Zápisového lístku do 10 dnů od doručení rozhodnutí. Dítě se stává žákem střední školy až odevzdáním zápisového lístku.

Zápisový lístek vám vystaví naše škola a vydá vám  ho oproti podpisu zákonnému zástupci v termínu do 15.3.2022. Ztrátu zápisového lístku je nutné oznámit, vystavit čestné  prohlášení o ztrátě, až pak vám může škola vystavit nový lístek.

V případě, že žák/yně nebyl/a přijat/a ani na jednu ze škol, je nutné podat si přihlášku na SŠ v druhém kole přijímacího řízení. Tam je počet přihlášek neomezený.

Pokud se neumíte rozhodnout, jaká střední škola je vhodná, můžete si vyzkoušet osobnostní testy např. na  www.emiero.cz, www.infoabsolvent.cz nebo se přihlásit na originální Profi testy, které škola organizuje ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou. V případě zájmu o Profi test zašlete mi prosím informaci do 1.10.2021.

V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte výchovnou poradkyni:  zborovjanova@zs-reporyje.cz

Odkazy na možnost testování

https://scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/zdarma/index.asp

https://www.zkousky-nanecisto.cz/9trida/online-testy

 

Přeji všem hodně štěstí v přijímacím řízení

PhDr. Jana Zborovjanová

vých. poradkyně a zástupkyně ŘŠ pro 2. stupeň

Přiložené soubory ke stažení

Tagy

Přijímací zkoušky