JAK TENTO ROK PROBĚHNOU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY na střední školy a víceletá gymnázia?

Publikováno: 30.12.2020 Autor(ka): Michala Lebedová Kránerová

Vážení rodiče, milí žáci,

MŠMT se vzhledem k situaci s koronavirem rozhodlo změnit průběh přijímacího řízení na střední školy.  Tato opatření mají dle ministerstva za cíl zohlednit výjimečnost epidemiologické situace v ČR jak v tomto školním roce, tak ve druhé polovině toho předešlého, a reagovat na s tím spojené dopady do vzdělávání žáků.

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebude jednotná přijímací zkouška ve školním roce 2020/2021 povinnou součástí přijímacího řízení u čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou. O nekonání jednotné přijímací zkoušky může rozhodnout ředitel školy.

To pro vás znamená, že pokud se hlásíte na střední školu s maturitou,  ředitel dané školy rozhodne do 8.3.2021, jestli  uchazeči budou konat přijímací zkoušku. Toto se nebude týkat víceletých gymnázií (8-letých i 6-letých), kde je vysoký převis zájemců o studium, tam přijímací zkoušky proběhnou standardně.

Termín přijímací zkoušky a termín podání přihlášek na víceletá gymnázia a všechny ostatní střední školy bez talentové zkoušky se nemění. Přihlášky na všechny střední školy a víceletá gymnázia se podávají v průběhu února, poslední možný termín je 1.3.2021. Jenom připomínám, že máte nárok podat si v prvním kole 2 přihlášky. Přihlášky vám vystaví naše škola, prosím jenom o zaslání názvu škol a vybraných oborů na e-mail zborovjanova@zs-reporyje.cz, přihlášky vám obratem vystavíme a potvrdíme.

Termíny přijímacích  zkoušek

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

  1. termín: pondělí 12. dubna 2021
  2. termín: úterý 13. dubna 2021

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

  1. termín: středa 14. dubna 2021
  2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021

 Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

  1. termín: středa 12. května 2021
  2. termín: čtvrtek 13. května 2021

Termín talentových zkoušek byl upraven, talentové zkoušky budou probíhat od 4.1.2021 až do 31.1.2021, výsledky budou vyhlášeny 5.2.2021 až 15.2.2021.

V souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. střední školy nemohou v přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.  Školy naopak mohou rozšířit okruh dalších vysvědčení, která budou v rámci přijímacího řízení zohledněna, nad rámec stanovený ve vyhlášce č. 353/2016 Sb.

Všechny podrobnosti o  průběhu přijímacího řízení v tomto školním roce najdete na

https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/informace-o-prijimacich-zkouskach/

nebo

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně přijímacího řízení neváhejte mě kontaktovat telefonicky nebo na zborovjanova@zs-reporyje.cz .

Přeji všem úspěšné zvládnutí přijímacího řízení

PhDr.Jana Zborovjanová

vých. poradkyně pro 2. stupeň

 

 

Tagy

Přijímací zkoušky