INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Publikováno: 12.3.2021 Autor(ka): Michala Lebedová Kránerová

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

  • Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky         

  • pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021
  • pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021

2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

  • pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4.  května 2021
  • pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6.  května 2021 

1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

  • pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021 

2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

  • pro všechny obory vzdělání na 3.  června 2021.
  • Další informace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací zkoušky upraví, a změněného harmonogramu, budou školám zaslány po vydání opatření obecné povahy.

Tagy

Přijímací zkoušky