Informace k provozu školy od 1. 9. 2021

Publikováno: 21.8.2021 Autor(ka): Michala Lebedová Kránerová

Ve středu 1. 9. 2021 od 8:00 do 8:45 proběhne slavnostní zahájení školního roku. Žáci 2. – 9. ročníku se dostaví do svých kmenových tříd. První den se nepřezouvají.

V 9: 00 bude slavnostní uvítání prvňáčků.

V tento slavnostní den děti přijdou do školy s prázdnou školní aktovkou.
V 9:00 hodin se rodiče s dětmi  sejdou před budovou školy (červená vrata) a po slavnostním přivítání panem starostou a ředitelkou školy přejdou žáci do tříd se svou třídní učitelkou. V 9:45 hodin si prvňáčky odvedou paní vychovatelky školní družiny, které se o ně postarají v době, kdy do lavic usednou rodiče a budou mít první schůzku s třídními učitelkami.

Od čtvrtka 2. 9. 2021 do pátku 3. 9. 2021 bude probíhat vyučování podle rozvrhu bez odpoledního vyučování.

Školní družina je v provozu každý den (pondělí až pátek), ráno od  6:30 do 7:30 a odpoledne do 17:00 hod.

Strava je všem stávajícím žákům automaticky přihlášena. Pokud nemají žáci zájem o stravování, prosíme o odhlášení na tel. čísle +420 601 574 559.

Žáci využívají vlastní příbor.

Nově příchozí žáci se mohou přihlásit ke stravování ve školní jídelně dne 1. 9. 2021 od 7:30 do 8:30 (netýká se žáků 1. tříd, kteří budou přihlášeni automaticky).

Více informací o školní jídelně ZDE.

  • Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty (respirátorem nebo rouškou).
  • U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/oddělení/hygienickém zařízení, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
  • V co nejkratším čase po příchodu do budovy každý důkladně provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
  • Větrání učeben se bude provádět opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny. 
  • Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19.
  • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.).

Škola věnuje zvýšenou míru pozornosti příznakům infekčního onemocnění u žáků a informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. V izolační místnosti pobývá osoba až do doby převzetí zákonným zástupcem.

  • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Podle aktuálně platného ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, osoby, které se vracejí ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy a na které se nevztahuje některá ze stanovených výjimek (pro očkované osoby, pro osoby s prodělaným onemocněním covid-19 apod.), jsou po vstupu na území ČR povinny se nejdříve 5. den, resp. 10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy, nejpozději však 14. den, podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 musejí uvedené osoby setrvat v samoizolaci.

Testování

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září, v prvních ročnících 2. září a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence.

Žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy, v případě, kdy jsou usazeni, ochranný prostředek mít nemusí (týká se to všech žáků).

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost, které naleznete ZDE.

Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty tyto osoby ZDE.

Pokud žák testování neabsolvuje, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování, má povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy. Více informací naleznete ZDE.

Třídní schůzky jsou naplánovány na čtvrtek 2. 9. 2021:

1. stupeň - 16.30 (kromě 1. tříd)                                     

6. tř. - 17.30

2. stupeň - 18.00

 

 

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Tagy

První den - Těšíme se na vás! - Prvňáci