Ukliďme Česko, ukliďme Řeporyje

Ukliďme Česko, ukliďme Řeporyje

Publikováno: 20.3.2021 Autor(ka): Michala Lebedová Kránerová

Milé žákyně, milí žáci, zapojte se s námi do úklidové akce - Ukliďme Česko, koronaviru navzdory. 

 

Jaro si zaslouží jarní úklid, proto se v sobotu 27. 3. 2021 Studio Bubec společně s MČ Řeporyje zapojuje do letošního ročníku Ukliďme svět, ukliďme Česko.

Epidemiologická situace neumožňuje shromažďování většího počtu lidí, a tak na základě zkušeností z loňského roku budou zřízeny tzv. Pytlomaty.

Pytlomat je místo, kde si můžete individuálně odebrat pytle na sběr odpadu.
V Řeporyjích budou k dispozici Pytlomaty dva: U Zahrady Bubec (Tělovýchovná 748) a u hřbitova (Smíchovská 949). Sesbíraný odpad bude možno soustředit na těchto určených místech. Svoz odpadu zajistí MČ Řeporyje.

Pokud se jedná o úklid drobného nepořádku/litteringu, nedává smysl hromadit odpad na jedno místo, a tak možno využít vlastních nebo veřejných nádob na směsný odpad. Pokud se bude odpad třídit (např. plast, sklo, nápojové plechovky), je možno využít nádoby na tříděný odpad. Většinu míst na tříděný odpad včetně sběrných dvorů obsahuje také aplikace www.KAMsNIM.cz.