Screeningové testování od 3. ledna 2022

Publikováno: 2.1.2022 Autor(ka): Michala Lebedová Kránerová

V období od 3. do 16. ledna 2022 bude ve školách probíhat pravidelné preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 2x týdně, vždy v pondělí a čtvrtek. Od 17. ledna 2022 bude testování probíhat v pondělí nebo první vyučovací den v týdnu, po dobu platnosti mimořádného opatření. Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později (nebo jiný den), provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu. 

Testování podstupují všechny děti a žáci, tedy i ti očkování a po prodělaném onemocnění COVID-19.  

Testovat se dále nemusí dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 72 hodin od PCR a 24 hodin od antigenního testu).   

Výsledky testů na protilátky nejsou náhradou za testování.  

Z těchto důvodů začíná vyučování pro žáky 2. stupně v 7.40 (příchod do školy nejpozději 7.30), testuje se v kmenových třídách pod vedením třídních učitelů.

Vyučování žáků 1. stupně začíná v 8.00 (příchod do školy nejpozději v 7.50).

Přiložené soubory ke stažení

Tagy

1. stupeň - 2. stupeň - testování