Sportovní kroužek

Publikováno: 30.11.0001 Autor(ka): Jakub Novotný

Sportovní kroužek je zaměřen na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností. Jeho cílem bude utvářet u dětí vztah k pohybovým aktivitám.

Za hezkého počasí budeme na školním hřišti, v případě špatného počasí v budově školy.

Kdy: středa od 14:30 do 15:30.

Cena: pro žáky naší školy zdarma – za podpory AŠSK ČR.

Kroužek je určen primárně pro děti ze 3. až 5. tříd.

Přihlášení prosíme na email: macak@zs-reporyje.cz

Tagy

kroužek - sport - 3. ročník - 4. ročník - 5. ročník