Šachový kroužek

Publikováno: 30.11.0001 Autor(ka): Jakub Novotný

Kdo jsme

Jsme Šachová škola Vávra & Černoušek vedená mezinárodními mistry v šachu IM Pavlem Vávrou a IM Lukášem Černouškem a vedle aktivního hraní v nejvyšších šachových soutěžích se zabýváme také trénováním mládeže, a to od kroužků pro začátečníky až po vedení talentovaných žáků a dorostenců. Více informací o naší činnosti najdete na našich stránkách www.sachovykrouzek.cz.

Pro koho kroužek je?

Kroužek je určen všem žákům 1. stupně. Cílem je, aby si děti osvojily základní pravidla a strategie šachu a současně, aby k této hře získaly kladný vztah a dobře se u ní pobavily. Část kroužku je věnována výuce a opakování základů a další pak samotnému hraní, kde si děti mohou všechno naučené ihned vyzkoušet.

Organizace kroužku

Kroužek probíhá přímo na Vaší škole každou středu 14:45 – 15:30.                                            

První hodina je 7. 10. 2020, poslední  26. 5. 2021. Délka jedné lekce je 45 minut. Na kroužek dítě dochází na základě dohody s rodiči, a to buď samo nebo jej lektor vyzvedne od doprovodu nebo z družiny a po skončení hodiny jej opět odvede.

Pomůcky

Nejsou potřeba, pokud však dítě bude mít šachy vlastní, bylo by vhodnější, aby je na kroužek nosilo.

Meziškolní turnaje

Pořádáme rovněž turnaje pro žáky ZŠ, kde mohou změřit síly děti navštěvující různé základní školy. Na začátku ledna se koná turnaj „Hledáme tři krále“, v březnu "Jarní turnaj" a v průběhu května turnaj „Čarodějnický rej“. Výsledky a fotografie z těchto akcí si můžete prohlédnout na www.sachovykrouzek.cz/turnaje.html

Cena

Kurzovné se platí na pololetí dopředu a činí 1.200,- Kč.

První 2 hodiny si Vaše dítě může bezplatně vyzkoušet.

Jak se přihlásit?

Pro nezávazné přihlášení vyplňte nejpozději 7 dní před první lekcí registrační formulář, který naleznete na www.sachovykrouzek.cz.

Kontakt

Můžete nám napsat na e-mail: info@sachovykrouzek.cz nebo volejte Prokopa Horného, tel: 723 638 888.

Tagy

kroužek - sport - 1. ročník - 2. ročník - 3. ročník - 4. ročník - 5. ročník - šachy